Tlačová správa Daň z motorových vozidiel ide na účty VÚC

image001Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Bratislava – 08. 01. 2014: Daň z motorových vozidiel je príjem pre vyššie územné celky. Preto je dôležité, v ktorom kraji majú podnikatelia automobil prihlásený. Tam totiž treba podať daňové priznanie, aj daň zaplatiť. Termín na podanie daňového priznania je do 31. januára 2014.

V praxi to môže napríkld znamenať, že hoci firma sídli v Bratislave (daňové priznanie na daň z príjmu podáva v Bratislave) – služobné autá môže mať prihlásené v Trenčíne, a teda daňové priznanie na daň z motorových vozidiel bude podávať v Trenčíne.

Ak má firma viac motorových vozidiel prihlásených vo viacerých krajoch – podáva viac daňových priznaní a platí daň v každom kraji osobitne. Daň z motorových vozidiel je príjmom rozpočtu jednotlivých vyšších územných celkov a finančná správa túto daň len vyberá a následne posiela do rozpočtov jednotlivých žúp. Sadzbu dane tiež určujú jednotlivé VÚC.

Údaje za minulý rok sú v nasledujúcej tabuľke.

Daň z motorových vozidiel – rok 2012
VUC eur
Bratislavský 36 130 210
Trnavský 16 589 697
Nitriansky 19 669 111
Žilinský 17 599 328
Banskobystrický 13 602 142
Košický 13 302 949
Prešovský 15 031 458
Trenčiansky 14 047 913
145 972 808

Daňové priznanie je možné podať v papierovej a elektronickej forme. Elektronicky ho musia podať podnikatelia (alebo ich zástupcovia), ktorí sú platcami DPH. Pre nich je to jediný možný spôsob, ako môžu od 1. 1. 2014 komunikovať s finančnou správou. Daňové priznania aj na daň z motorových vozidiel môžu podať prostredníctvom nového portálu finančnej správy https://www.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka. Vytlačené formuláre sú už k dispozícii na všetkých daňových úradoch, pobočkách a kontaktných miestach.