Tlačové vyhlasenia -užitočné informácie pre Vás

image001Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Tlačová správa

Už druhý deň funguje nové call centrum finančnej správy

BRATISLAVA – 02. 01. 2014: Asi 1 000 ľudí už využilo vynovené call centrum finančnej správy. Pôvodná infolinka prešla technickým dovybavením, a pracovníci, ktorí komunikujú s verejnosťou, boli nanovo vyškolení. Informácie môže verejnosť získať na nezmenenom telefónnom čísle 048/ 43 17 222.

Na infolinke finančnej správy poskytujú operátori len informácie vyplývajúce z daňových zákonov bez posudzovania konkrétnych účtovných operácií a dokladov, ako aj bez posudzovania uzatvorených zmlúv. Ide o informácie z oblastí:

• elektronických služieb,
• dane z pridanej hodnoty,
• dane z príjmov,
• dane z príjmov fyzických osôb,
• dane z príjmov právnických osôb,
• dane z motorových vozidiel,
• dodržiavania zákona o elektronickej registračnej pokladnici,
• povinnosti obcí nahlasovať povolenia vydané na trhové miesta.

Finančná správa dostala ako sponzorský dar od IT asociácie Slovenska 30 nových počítačov, ktoré využívajú práve pracovníci call centra. Všetci pracovníci infolinky boli vyškolení, aby vedeli efektívnejšie komunikovať s volajúcimi. Zároveň sme spustili aj nahrávanie a uchovávanie hovorov. Tie sa budú archivovať jeden rok.

V súvislosti s call centrum sme ako prvá štátna inštitúcia spustili aj úplne nový informačný kanál tzv. Live Chat. Je to spôsob komunikácie, kedy si občan môže priamo prostredníctvom chatu písať s pracovníkom finančnej správy, ktorý mu poradí ako riešiť jeho požiadavku.

Call centrum aj Live chat je pre občanov k dispozícii v pracovných dňoch od 8,00 do 16,00 hodiny. V iných časoch môžu občania poslať svoje otázky prostredníctvom formuláru, ktorý je dostupný na adrese:
https://www.financnasprava.sk/sk/opytajte-sa-financnej-spravy