Dotazník k podnikateľskému prostrediu – vyhodnotenie

Dotazník k podnikateľskému prostrediu – vyhodnotenie

Prieskum hodnotenia opatrení Európskej charty pre malé podniky zo strany malých podnikov.

V Lisabone sme stanovili pre Európsku úniu cieľ, aby sa stala najkonkurenčnejšou a najdynamickejšou ekonomikou na svete založenou na vedomostiach, ktorá je schopná zabezpečiť udržateľný hospodársky rast, viac a lepších pracovných miest a väčšiu sociálnu súdržnosť.
Malé podniky treba považovať za hlavnú hnaciu silu inovácie, zamestnanosti, ako aj sociálnej a regionálnej integrácie v Európe.
Preto je potrebné pre malé podniky a podnikanie vytvoriť čo najlepšie možné prostredie.

SMEROVANIE OPATRENÍ ECHMP

1. Vzdelávanie a odborná príprava na podnikateľstvo
graf1

2. Lacnejší a rýchlejší začiatok podnikania
graf2

3. Lepšia legislatíva a regulácia
graf3

4. Dostupnosť zručností

graf4

5. Zlepšenie online prístupu k informáciám
graf5

6. Viac výhod vyplývajúcich z jednotného trhu
graf6

7. Zdaňovanie a finančné otázky
graf7

8. Posilnenie technologickej kapacity malých podnikov
graf8

9. Úspešné modely elektronického podnikania a podpora špičkových malých podnikov
graf9

10. Vytvorenie silnejšieho, efektívnejšieho zastúpenia záujmov malých podnikov na úrovni únie a na národnej úrovni
graf10

Ing. Vladimír Sirotka, CSc.: Prieskum hodnotenia opatrení Európskej charty pre malé podniky zo strany malých podnikov, Slovenská asociácia malých podnikov (SAMP), IV. Programová konferencia SAMP 8. 3. 2011, Bratislava 2011