Tlačová správa Firmy nevyužívajú colné výhody

image001Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Tlačová správa

Firmy nevyužívajú colné výhody

BRATISLAVA – 05. 02. 2014: Po celej Únii pôsobí množstvo firiem, ktoré si môžu samy preclievať tovar. Túto výsadu majú vďaka tomu, že splnili náročné kritériá zamerané na bezpečnosť a colné predpisy. Mnohé z úkonov, ktoré by inak museli absolvovať na colnom úrade, si vedia zastrešiť samy. Na Slovensku má tieto bezpečnostné preverenia 54 podnikov. Firmy však túto výhodu nevyužívajú.

Od roku 2008 colné orgány členských krajín Európskej únie vydávajú certifikáty, vďaka ktorým sa môže firma zaradiť do elitného zoznamu tzv. schválených hospodárskych subjektov (angl. označenie authorised economic operator – AEO). Pri udeľovaní certifikátov sa preveruje okrem iného aj bezpečnostné kritériá (fyzická bezpečnosť a ochrana objektov, tovaru, dopravných prostriedkov, personálu atď.).

Držitelia certifikátov môžu pri kontakte s colníkmi v celej únii využívať určité výhody. Tie spočívajú najmä v menšom počte kontrol, v lepších vzťahoch s colnými správami (ide o program partnerstva medzi subjektmi a colnými správami), vo väčšej konkurencieschopnosti a prestíži.

Podobné certifikáty vydávajú aj iné štáty (napr. v USA certifikát C—TPAT), pričom EÚ s niektorými štátmi uzavrela dohodu o tzv. vzájomnom uznávaní certifikátov, ktoré zaručí hospodárskym subjektom recipročné využívanie výhod. S viacerými štátmi EÚ v tejto veci rokuje. Zatiaľ EÚ podpísala dohodu o vzájomnom uznávaní certifikátov s Japonskom a USA.

Preto je dôležité, aby firma, ktorá podáva predbežné colné vyhlásenie o vstupe tovaru do EÚ (aj keď nemusí byť schváleným hospodárskym subjektom) vedela, že jej obchodný partner z Únie, USA alebo Japonska je držiteľom certifikátu uznávaného v EÚ. Výhody totiž majú tak držitelia certifikátov, ako aj ich obchodní partneri.

Výskumy Európskej Komisie zistili, že firmy si tieto označenia často neuvádzajú pri vybavovaní dovozu tovaru do EÚ. Pripravujú sa tak o možnosť využitia výhod vyplývajúcich z dohôd o vzájomnom uznávaní certifikátov.

Ďalšie informácie nájdete na www.financnasprava.sk
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/AEO

Finančná správa
Finančná správa