Daňové úrady predĺžia úradné hodiny

image001Daňové úrady predĺžia úradné hodiny

Bratislava – 19. 03. 2014: Posilnené podateľne a dlhšie otvorené daňové úrady. Finančná správa sa aj tento rok pripravila na najväčší nápor pri podávaní daňových priznaní na daň z príjmu za rok 2013. To treba podať a daň zaplatiť do 31. marca 2014.

Daňové úrady (vrátane pobočiek a kontaktných miest) budú pre verejnosť otvorené:

24. – 25. marec 2014: 8,00 – 17,00 hod.
26. – 28. marec 2014: 8,00 – 18,00 hod.
31. marec 2014: 8,00 – 19,00 hod.

Pri tejto príležitosti opäť posilňujeme aj dostupnosť call centra:

24. – 28. marec 2014: 8,00 – 19,00 hod.
29. – 30. marec 2014: 8,00 – 16,00 hod.
31. marec 2014: 8,00 – 24,00 hod.

Ak občania či firmy lehotu na podanie daňového priznania nestíhajú, môžu oznámiť na daňový úrad odklad o 3, resp. o 6 mesiacov (ak majú za minulý rok aj príjmy zo zdrojov v zahraničí). Do 31. marca 2014 je potrebné nielen podať daňové priznanie, ale daň aj zaplatiť.

Firmy môžu na podanie daňového priznania využiť tri spôsoby – môžu daňové priznanie poslať buď elektronicky (prostredníctvom aplikácie eDane Java alebo portálu finančnej správy), alebo ho môžu v papierovej podobe poslať poštou či priniesť na podateľne daňových úradov. image004