V. SIROTKA: Rodina ako celok by sa mala stať subjektom daňového práva

logo-samp-male

V. SIROTKA: Rodina ako celok by sa mala stať subjektom daňového práva

TASR, včera 19:22

Rodinné podnikanie na Slovensku nemá tradíciu, no prezident Slovenskej asociácie malých podnikov Vladimír Sirotka tvrdí, že si zaslúži pozornosť štátu.
Bratislava 10. septembra (TASR) – Rezort hospodárstva plánuje v programovom období 2014–2020 podporiť rodinné podniky v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prostredníctvom aktivity „Podpora rozvoja alternatívnych foriem podnikania“. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie Ministerstva hospodárstva (MH) SR. Podrobnosti sú však zatiaľ len v štádiu príprav.

Napriek tomu, že rodinné podnikanie na Slovensku, na rozdiel od iných postsocialistických krajín, nemá tradíciu, prezident Slovenskej asociácie malých podnikov (SAMP) Vladimír Sirotka tvrdí, že si zaslúži pozornosť štátu.

„Podpora tejto formy podnikania je veľmi potrebná a užitočná. Z môjho pohľadu považujem v súčasnosti za užitočné, a z pohľadu legislatívy asi za najschodnejšie, riešiť tento problém na základe definovania rodiny ako základu štátu, pričom rodina ako celok by sa mala stať subjektom daňového práva,“ domnieva sa. Navrhuje vypracovať systém rodinného zdaňovania.

„Nie je potrebné, aby sa pre odpočítateľné položky rodina delila na viacero živnostníkov, rovnako pre uplatnenie niektorých stimulačných programov, pričom príjmy a výdavky by mali byť posudzované za rodinu ako celok,“ povedal pre TASR. Ako príklad uviedol odpisy pri investovaní rodiny do rozvoja, vybudovaní nehnuteľnosti. „Rodinní príslušníci by nemuseli mať ani živnosť, teda byť v polohe podnikateľa. Takéto prístupy vo svete poznáme, napríklad v USA,“ doplnil Sirotka. V takom prípade by však podľa neho bolo potrebné zosúladiť viacero legislatívnych noriem. „Najmä Zákon o rodine, Zákonník práce, Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, Živnostenský zákon, ako aj iné,“ doplnil.

V súčasnosti MH SR rodinné podniky priamo nepodporuje. „MH SR podporuje malých a stredných podnikateľov všeobecne, prostredníctvom podporných programov a schém pomoci de minimis, či už z prostriedkov štátneho rozpočtu – rozpočtovej kapitoly MH SR, alebo prostredníctvom štrukturálnych fondov,“ doplnilo komunikačné oddelenie rezortu.

V minulom roku rezort práce predložil poslanecký návrh zákona o rodinnom podnikaní. Zákon napokon vláda nepodporila a nepodporil ho ani parlament.

„Princípy sme vtedy konzultovali aj s KDH, ktoré tento návrh vypracovalo. I keď mal viacero nedostatkov, v práci na podpore rodinných podnikov by sme mali pokračovať,“ domnieva sa Sirotka.

Slovak Business Agency (SBA) tento rok v júli a v auguste uskutočnila kvalitatívny prieskum rodinných podnikov. Výsledky prieskumu bude prezentovať až po konferencii plánovanej na 28. alebo 29. októbra 2014.