Stretnuie k spracovaniu návrhov na zlepšenie podnikateľského prostredia 3.10.2014

Stretnutie 3.10.2014
Stretnutie 3.10.204
Stretnutie3.10.2014
Stretnutie3.10.2014
Stretnutie 3.10.2014
Ing. Vendelín Iro SÚZ, Ing. Juraj Borgula a Ing. Dušan Sirotka

 

 

Stretnutie 3.10.2014
Stretnutie 3.10.2014
Stretnutie 3.10.2014
Stretnutie 3.10.2014