Konferencia 30.10.2014 k Systému odvodov na zdravotné a sociálne poistenie a Zakonník práce,

logo-samp-male

Slovenská asociácia malých podnikov
Slovak association of small enterprises

  V spolupráci s

Ministerstvom práce,sociálnych vecí a rodiny pod záštitou štátneho tajomníka Jozefa Biuriana  a štatného tajomníka Branislava Ondruša

 
Vás pozýva na
3. KONFERENCIU

k aktuálnym zmenám legislatívy:
Zákonníka práce,
Systému odvodov na zdravotné a sociálne poistenie 2014-2015
Podpory zamestnávania v oblasti malých a stredných podnikov.

30.10.2014 o 10:00 hod.
V sídle SAMP Drieňová 37 Bratislava

R.S.V.P. do 26.10.2014

Predpokladané ukončenie o 13:00 hod. Slovenská asociácia malých podnikov,
Účasť je bezplatná, obmedzená kapacitou zasadačky na 80 účastníkov Drieňová 37, 821 02 Bratislava, Tel: 02/43422425,
Kontakt: 02/4342 2425, 0918 655 134, e-mail: samp@admin.samp-msp.sk www.samp-msp.sk

 

 

Program:
9:30 – 10:00 hod. prezentácia účastníkov

10:00 – 10:15 hod. úvodné slovo organizátora
Vladimír Sirotka – prezident Slovenskej asociácie malých podnikov

10:15 – 11:30 hod. št.tajomník Jozef Burian, MPSVaR
system odvodov- rok 2014-2015
dôchodková politika
diskusia

11:30 – 11:45 hod prestávka, občerstvenie

11:45 – 13:00 hod št. Tajomník Branislav Ondruš, MPSVaR
zákonník práce
podpora zamestnávania v oblasti MSP
diskusia

13:00 hod záver konferencie