Seminár novela zákona o dani z príjmov zákon č. 333/2014 Z.z.

logo-samp-maleSlovenská asociácia malých podnikov, Drieňova 37 Bratislava

                       Vás pozýva dňa 3. februára 2015 o 14:00 hod. – utorok na seminár

                                 k zákonu č. 333/2014 Z.z. – novela zákona o dani z príjmov

Lektor: Ing. Daniela Mihalíková Finančná správa SR

Miesto konania: Drieňová 37 Bratislava v sídle SAMP
Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 25,- EUR, ostatní: 35,- EUR +DPH
poplatok splatný pri prezentácii
Program seminára:

– Zavedenie možnosti brutácie nepeňažného príjmu zamestnancov,
– Možnosť uplatnenia úhrady za prevod členských práv a iných poplatkov súvisiacich s hypotekárnym alebo stavebným úverom za daňové výdavky,
– Úprava výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby,
– Rozšírenie odpisových skupín,
– Zavedenie limitovanej vstupnej ceny pre osobné automobily,
– Ponechanie zrýchlenej metódy odpisovania iba pre 2. a novú 3. odpisovú skupinu,
– Zjednotenie odpisovania hmotného majetku nadobudnutého formou finančného prenájmu s ostatnými formami obstarania,
– Zmena zahrnutia neodpočítanej DPH u daňovníka, ktorý uplatňuje nárok na jej odpočítanie koeficientom,
– Zmena spôsobu zahrnovania paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávok, zmluvnej pokuty, poplatkov z omeškania a úrokov z omeškania do základu dane,
– Zavedenie zrážkovej dane u farmaceutických spoločností z peňažných plnení poskytovaných lekárom.
– Rozdiely v tlačivách pre daň z príjmov FO a PO

Diskusia
Kontakt: Magdaléna Lipáková, 02/4342 2425, 4333 0930, 0918 655 134, 0908 219 568 e-mail: samp@admin.samp-msp.sk;