Diskusia s podnikateľmi 10.03.2015

Pozvánka

Dovoľte, aby sme Vás v mene podpredsedu NR SR Jána Figeľa, predsedu výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Jána Hudackého a prezidenta Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov Vladimíra Sirotku pozvali na Diskusiu na tému Nezaplatili mi faktúru spojenú s výmenou skúseností a podnetov predstaviteľov z politického a podnikateľského prostredia, ktorá sa uskutoční v utorok dňa 10. marca 2015 o 14:00 v Kinosále NR SR. Témami budú vznik druhotnej platobnej neschopnosti, ochrana subdodávateľov, platba DPH po uhradení faktúr, nevyplatenie dlhov pri konkurze, možnosti zníženia administratívnej záťaže, zníženia daňovo odvodového zaťaženia a pod..