Nezaplatili mi faktúru 10.03.2015

Všetci vieme, že je potrebné výrazne zlepšovať podnikateľské
prostredie, najmä MSP a živnostníkov. SAMP vykonala prieskum tohto
prostredia v júni – auguste 2014 a výsledky (memorandum 10+10) sme
predložili vláde. V spolupráci s Výborom NR SR pre hospodársku činnosť, predsedom Ing. Jánom
Hudackým sme 10.3.2015 zorganizovali stretnutie podnikateľov s poslancami NR SR k problematike splatnosti faktúr, DPH a prezentácii našich návrhov z prieskumu.
diskusia 10.3.2015 Diskusia 10.3.2015 Diskusia 10.3.2015 Diskusia 10.3.2015 Diskusia 10.3.2015 Diskusia 10.03.2015