Daňové a odvodové tipy a triky s J.Mihálom

Slovenská asociácia malých podnikov
Slovak association of small enterprises
Drieňová 37, 821 02 Bratislava,
pobočka Lomonosovova 6, 91701 Trnava
www.samp-msp.sk

Vás pozývajú na seminár

DAŇOVÉ A ODVODOVÉ TIPY 2016

+ Zákon o cezhraničnej spolupráci (Zákonník práce)

pondelok dňa 20. 6. 2016 o 9.00 hod.

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Miesto konania: Trnava, hotel Holiday Inn, Hornopotočná

Prihlášky a informácie: Zuzana Baranovičová, SAMP Trnava
Tel.: 0905 335 097, e-mail: baranovicova.zuzana@gmail.com

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 45,- EUR, ostatní: 50,- EUR
Účastnícky poplatok výhradne prostredníctvom faktúry

Obsahové zameranie seminára kopíruje témy, ktorým je venovaná aktuálna kniha a to:

• Legislatívne zmeny 2016 (Zákon o cezhraničnej spolupráci)
• Daňové priznanie a RZD za rok 2016
• Zdanenie príjmov zo zahraničia
• SZČO a odvody 2016/2017
• Autori a umelci
• Spoločníci a konatelia
• Starobný dôchodok
• Otec na materskej
• Dane a odvody športovcov
• Mzdové veličiny 2016/2017
• Odvody rok 2016

Časový rozsah samozrejme neumožňuje všetky témy prebrať podrobne, zameriame sa najmä na zdanenie a odvody autorov, umelcov, spoločníkov a konateľov, športovcov a na tému „otec na materskej“. Z legislatívnych zmien je najdôležitejší nový zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov spolu so zmenou v Zákonníku práce a v zákone o nelegálnom zamestnávaní.

V cene je zahrnutá nová kniha „Daňové a odvodové tipy V. (2016)“, brožúra „Mzdárske zákony 2016“.