Školenie Daňové priznanie FO a PO, novela zákona o dani z príjmov

Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov
Slovak Association of Small Enterprises
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, +421 908 219 568
samp@admin.samp-msp.sk; www.samp-msp.sk

Vás pozýva na seminár
Daň z príjmov dňa 9. februára 2017 ( štvrtok ) o 09:00 hod.

Lektor: Ing. Daniela Miháliková, Finančné riaditeľstvo SR

Miesto konania: Drieňová 37, Bratislava – Ružinov, reštaurácia Planetka

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 30,- EUR, ostatní: 40,- EUR
Po prihlásení Vám bude zaslaná faktúra

Program seminára:

– Daňové priznanie FO a PO
– Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2017 (podiely na zisku, transferové oceňovanie..)
– Diskusia k téme školenia

Kontakt: 02/4342 2425, 0908 219 568, e-mail: samp@admin.samp-msp.sk

Poplatok zahŕňa občerstvenie a školiaci materiál.

záväzná prihláška