JOB EXPO 2017

Dňa 27.4.2017 a 28.4.2017 sa uskutočnil veľtrh práce JOB EXPO 2017 na Výstavisku Agrokomplex v Nitre a Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov opäť nemohla chýbať.

Náš stánok navštívili nielen záujemcovia o zamestnanie, ale aj tí, ktorí uvažujú o začatí podnikania. Klientom veľtrhu sme poskytovali odborné poradenstvo v oblastí formy podnikania, jeho náročnosti, legislatívnych úkonov,  v oblastí daní a odvodov.

Zároveň SAMP v oboch dňoch uskutočnila viacero prednášok na tému:

  • Ako začať podnikať
    / prednášajúci: Doc. Ing. Jozef Jasenák, PhD.
  • Legislatíva v oblasti daní a odvodov a jej zmeny pre rok 2017
    / prednášajúci: Ing. Vladimír Sirotka, CSc. a Bc. Katarína Danajovičová

JOB EXPO 2017 sa konalo pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a dňa 27.4.2017 navštívil veľtrh práce aj sám minister Ján Richter, ktorý osobne spolu s prezidentom SAMP Vladimírom Sirotkom pozitívne hodnotili snahu podpory zamestnávania a taktiež aj potrebu vzdelávania najmä dlhodobo nezamestnaných v oblastiach, ktoré si samotný trh práce vyžaduje.

IMG_1659 IMG_1656

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA