Tlačová konferencia k byrokracii 29.9.2017

SAMP, INESS a Centrum lepšej regulácie na na TK prezentovali niektoré byrokratické prekážky v podnikateľskom prostredí, ktoré napriek snahám a aj prijímaným opatreniam pretrvávajú. Prezident SAMP, Ing, Sirotka prezentoval problémy, ktoré spôsobuje uplatňovanie rozšíreného systému závislých osôb pri transférovom oceňovaní v rodinných podnikoch, najmä medzi rodičmi a deťmi, napr. pri pôžičke, prenechaní časti rodinného majetku  [ … čitaj viac … ]

Prezídium SAMP 26.9.2017

Prezídium SAMP prerokovalo stav podnikateľského prostredia MSP a živnostníkov, zámery v znižovaní byrokracie, prípravu projektov v oblasti výziev „Efektívna verejná správa“ , vyjadrenie SAMP k návrhu zákona NR SR o zmene zákona č. 725/2004 o podmienkach prevádzky motorových vozidiel …  Pripravili sme pozmeňujúci návrh pre poslancov a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti ohľadom Staníc [ … čitaj viac … ]

SNEM SAMP 2017

Dňa 15. júna  2017 sa uskutočnil  16. výročný snem SAMP. Bolo prerokovaná Správa o činnosti za rok 2016/2017, Správa o hospodárení v roku 2016, Návrh rozpočtu na rok 2017 a prebehli voľby prezidenta, prezídia a dozornej rady SAMP. Snem ocenil za aktívnu prácu viacerých členov a spolupracujúce organizácie. Potvrdil prijatie ôsmych kolektívnych členov. Snemu sa [ … čitaj viac … ]

Memorandum s Paneurópskou vysokou školou

Prezident SAMP pán Ing. Vladimír Sirotka, CSc. a rektor Paneurópskej vysokej školy Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern PhD. podpísali dňa 1. júna 2017 v priestoroch Paneurópskej vysokej školy Memorandum o porozumení a spolupráci. SAMP zastupujúca malé a stredné podnikanie a živnostníkov a Paneurópska vysoká škola a jej študenti tak budú vzájomne spolupracovať, čo [ … čitaj viac … ]