Opatrenia Slovenskej asociácie malých podnikov na zlepšenie podnikateľského prostredia MSP

Návrh tém na riešenie v spolupráci s vládou SR na roky 2014 – 2016 Opatrenia boli prerokované prezídiom SAMP, zástupcami členskej základne a spolupracujúcimi organizáciami a snemom SAMP 28.4.2014 ako návrh opatrení SAMP k zlepšeniu podnikateľského prostredia malých podnikov. Opatrení sú navrhované najmä z pohľadu dopadu na: a) živnostníka, osobu samostatne zárobkovo činnú bez zamestnancov, [ … čitaj viac … ]