Vyjadrenie pre TASR elektronizácia a kontrolne výkazy DPH

V zásade vítame a podporujeme možnosti elektronickej komunikácie v oblasti verejnej a finančnej správy. Na sekretariát SAMP dostávame veľa pripomienok, podnetov na fungovanie e-portálu a veľa sťažností. Z viacerých problémov možno uviesť : nezobrazuje sa potvrdenie o odoslaní dokumentu (zobrazí sa systémová chyba), pri žiadosti o prehľad histórie o odoslaných dokumentov sa tento nezobrazí a [ … čitaj viac … ]