Tlačová správa Call Centrum funguje aj počas víkendu Colné a daňové úrady predlžujú úradné hodiny

image001Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Tlačová správa

Call Centrum funguje aj počas víkendu
Colné a daňové úrady predlžujú úradné hodiny

BRATISLAVA – 17. 01. 2014: Finančná správa predlžuje úradné hodiny Call Centra, ktoré bude k dispozícii aj počas nasledujúcich víkendov 18. – 19. 1. a 25. – 26. 1. 2014. Predĺžené úradné hodiny budú na úradoch počas nasledujúcich týždňov v dňoch od 20.1. do 27.1.2014. Každý pracovný deň v uvedenom období budú zamestnanci colných a daňových úradu k dispozícii verejnosti až do 19,00 hodiny.

Call Centrum bude počas víkendov fungovať v čase od 8,00 do 16,00 hodiny. Na čísle 048/431 72 22 dostane verejnosť odpovede na daňové aj colné otázky. Naši operátori sú tiež pripravení odpovedať na otázky v rámci technickej podpory.

Predĺženie úradných hodín sa týka oblasti registrácie. Platitelia DPH totiž majú povinnosť komunikovať od 1.1.2014 so správcom dane len elektronicky. S tým súvisí aj poradenstvo pri vybavovaní Dohôd o elektronickom doručovaní, Zaručeného elektronického podpisu a iných potrebných dokumentov. Zároveň bude možné s pracovníkmi úradov konzultovať všetky náležitosti súvisiace so zmenou legislatívy pri elektronickej komunikácii firiem s colným a daňovým úradom.

Finančná správa aj týmto spôsobom poskytuje najmä doposiaľ neregistrovaným občanom a podnikateľom možnosť splniť si svoju zákonnú povinnosť. Predĺženie úradných hodín bude zabezpečené na všetkých pobočkách colného úradu a všetkých pobočkách aj kontaktných miestach daňového úradu.