Tlačová správa Posledný deň na podanie DPH

image001Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Tlačová správa

Posledný deň na podanie DPH

BRATISLAVA – 27. 01. 2014: Desaťtisíce daňových subjektov ešte nepodali daňové priznanie na DPH elektronicky. Práve dnes je posledný deň na jeho podanie. Podnikatelia majú v prípade problémov k dispozícii Call centrum – dnes sú operátori k dispozícii až do polnoci. Predĺžené úradné hodiny sú aj na daňových a colných úradoch – registrátori budú pre občanov v práci do 19,00 hodiny.

Na Slovensku evidujeme cca 193 000 podnikateľov, ktorí sú zároveň platiteľmi DPH. Do dnešného rána evidujeme takmer 156 000 daňových priznaní na daň z pridanej hodnoty. Teda viac ako 37 000 podnikateľov svoje daňové priznanie ešte neposlalo.

Daňové priznanie na DPH sú platitelia povinní od 1. 1. 2014 podávať na finančnú správu len elektronicky, prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu alebo dohody o elektronickej komunikácii. Podrobný postup, ako sa zaregistrovať, nájdu tu:
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektronicka-komunikacia-dane/prirucky-a-navody

V prípade, že firma pošle daňové priznanie v papierovej forme daňový úrad ho založí do spisu podnikateľského subjektu, ale nepovažuje sa za podané, nakoľko neprišlo v zákonom stanovenej forme. Ak príde elektronické podanie po zákonom stanovej lehote, podnikateľ sa vystavuje riziku pokuty v sume od 30 eur do 16 000 eur.