Odbremenenie platiteľov dane z elektriny, uhlia a zemného plynu

image001Tlačová správa

Odbremenenie platiteľov dane z elektriny, uhlia a zemného plynu

BRATISLAVA – 21. 02. 2014: Od 1. januára 2014 vstúpila do účinnosti novela zákona
č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona
č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov. Od tohto dátumu sa zmenili povinnosti podávať daňové priznanie zo spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu.

V zmysle vyššie uvedenej novely už nie je potrebné, aby daňové subjekty podávali na colný úrad daňové priznanie zo spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu v prípade, ak:

– v zdaňovacom období uskutočnili len dodávky elektriny bez dane alebo len dodávky elektriny oslobodenej od dane,
– daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie nepresiahne 5 eur.

Uvedená zmena povinnosti podávať daňové priznanie zo spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu sa týka zdaňovacích období od zdaňovacieho obdobia január 2014. Daňové subjekty, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky, nemusia k 25. februáru 2014 a následne v ďalších zdaňovacích obdobiach, zasielať na colný úrad daňové priznanie.image004