Odhalenie chýb v zaslanom kontrolnom výkaze

image001Nové informačné materiály
V časti Infoservis sme doplnili informáciu o odhalení možných chýb v zaslanom kontrolnom výkaze a o spôsobe ich opravyhttps://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/dph/2014/2014_10_27_Chybovy_protokol_dopl.pdf?utm_source=Externy&utm_campaign=be547649fc-Interny_1_1010_4_2013&utm_medium=email&utm_term=0_3e454e6931-be547649fc-111973505