III. Konferencia v spolupraci s MPSVaR 30.10.2014

Slovenská asociácia malých podnikov
Slovak association of small enterprises

V spolupráci s

Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny,
pod záštitou štátneho tajomníka Jozefa Buriana a štátneho tajomníka Branislava Ondruša
usporiadala

III. KONFERENCIU

k aktuálnym zmenám legislatívy:
Zákonníka práce,
Systému odvodov na zdravotné a sociálne poistenie 2014-2015
Podpory zamestnávania v oblasti malých a stredných podnikov.

30.10.2014 o 10:00 hod.
V sídle SAMP Drieňová 37 Bratislava