TATRA SUMMIT 2014 Bratislava

11-13.11.2014
Niekoľko ministrov financií a rad námestníkov ministrov financií diskutovali o tom, ako naštartovať
Európsky hospodársky rast.
Na TATRA SUMMIT,prišli účastníci z európskych inštitúcií a viacerých európskych krajín, vrátane podnikateľov, bankárov, politikov, renomovaných odborníkov a novinárov hovorilo sa o otázkach, ako sú:
Legitimita nového Európskeho parlamentu a Európskej komisie: vyváženie do EÚ
Hospodárske oživenie v Európe, ako môžeme dosiahnuť rast a vytváranie nových pracovných miest
Hľadanie rovnováhy medzi ekologickým hospodárstvom a konkurencieschopnosť