Tím KDH + obohatila ďalšia významná osobnosť

Tím KDH + obohatila ďalšia významná osobnosť

Tím KDH + obohatila ďalšia významná osobnosť

3. SEPTEMBER 2015

Vladimír Sirotka, Prezident Asociácie malých a stredných podnikateľov a živnostníkov (skr. SAMPž) dnes rozšíril rady odborníkov, ktorí aktívne spolupracujú s kresťanskými demokratmi. Šéf Asociácie s KDH pracuje už viacero rokov v oblastiach: rodinné podnikanie, rodinné zdaňovanie, živnostenské licencie ( spolupráca s Ivanom Štefancom, člen Tím+ KDH), verejné obstarávanie.

V Tíme+ chce uplatniť svoje dlhoročné skúsenosti: „Spojením úsilia, vecne aj personálne, vidím možnosť, rovnako ako aj naša SAMP ako celok, pokračovať v spolupráci na vyššej úrovni a zvýšiť úsilie na presadenie týchto systémov, ako nových systémov, reálne podporujúcich malé a stredné podniky, s cieľom zlepšenia ich ekonomického postavenia, zníženie administratívy a zlepšenie zamestnanosti v tomto sektore. Ak zlepšíme ekonomické postavenie a uľahčíme podnikanie malým a stredným podnikateľom či živnostníkom, zlepšíme tým ekonomiku rodiny, ktorú chápem ako základnú ekonomickú a sociálnu bunku štátu. V tomto, mám za to, že môj (náš) zámer plne korešponduje s cieľmi KDH a zjednotenie úsilia by mohlo realizácii týchto cieľov napomôcť.“

Predseda kresťanských demokratov na raňajkách vyzdvihol: “Rast zamestnanosti je programovou prioritou KDH. Je to najlepšia sociálna politika pre rodiny a pre zdravý rast životnej úrovne. Preto spájame slušných ľudí a poctivých podnikateľov.” KDH je pripravené riešiť ekonomický rozvoj Slovenska a vytvárať ľuďom podmienky pre rast príjmov a rozvoj regiónov. „Podpora pre živnostníkov a malé domáce firmy prinesie viac príležitostí než drahé vládne finančné stimuly pre oligarchov, mecenášov a pre zahraničné firmy.“ Doplnil Figeľ.

Predseda KDH Ján Figeľ zároveň pozval k spolupráci v rámci stratégie KDH Fórum Plus dvoch členov prezídia SAMPŽ – Katarínu Danajovičovú a Petra Andrišina. Na raňajky prijal pozvanie aj expert KDH pre malých a stredných podnikateľov Milín Kaňuščák a podpredseda KDH pre hospodárstvo a malé a stredné podnikanie a predseda hospodárskeho výboru NR SR Ján Hudacký.

Poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec (EĽS, KDH Plus) víta rozšírenie odbornej základne tímu KDH Tím+ o nového člena, Ing. Vladimíra Sirotku, CSc: „Jeho vstup do tímu KDH+ je ďalším dôkazom toho, že kresťanská demokracia je lídrom v podpore malého a stredného podnikania, ktoré je základom bohatstva štátu a predpokladom stability spoločnosti. Už v minulosti som s Vladimírom Sirotkom spolupracoval, nielen pri tvorbe legislatívy, ale aj pri organizovaní rôznych podujatí, ktoré mali za cieľ odborne vzdelávať podnikateľov. Preto verím, že svojimi dlhoročnými praktickými skúsenosťami prispeje k zlepšovaniu podnikateľského prostredia na Slovensku. Som pripravený naše spoločné návrhy, najmä v oblasti podpory malých podnikateľov a rodinného podnikania, presadzovať aj na pôde Európskeho parlamentu