Ochrana osobných údajov – zákon č.122/2013 Z.z. a novela č. 84/2014 Z.z..

Slovenská asociácia malých podnikov
Drieňova 37, Bratislava

Vás pozýva dňa 8. apríla 2016 o 10:00 hod. (piatok) na seminár

Ochrana osobných údajov

Lektor: Ing. Miroslav Majtáz

Miesto konania: Drieňová 37, Bratislava – Ružinov, reštaurácia Planetka

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 25,- EUR, ostatní: 40,- EUR
poplatok splatný pri prezentácii

Program seminára:
o Ochrana osobných údajov po novom – zákon č. 122/2013 Z.z. a novela č. 84/2014 Z.z.
o Novinkou sú dva vykonávacie predpisy k novému zákonu. Ide o všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré ustanovujú
o rozsah a dokumentáciu bezpečnostných opatrení (§ 20 ods. 3),
o podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby (§ 24 ods.

Kontakt: 02/4342 2425, 0908 219 568, e-mail: samp@admin.samp-msp.sk

Poplatok zahŕňa občerstvenie a školiaci materiál.