Prednáška:“Koniec bezsenným nociam štatutára“?

Dňa 2.6.2016 sme sa zúčastnili odbornej prednášky na tému : „Koniec bezsenným nociam štatutára?…alebo ako je to so zodpovednosťou firiem, ktorú na vysoko profesionálnej úrovni zorganizovala advokátska kancelária dvořák//hager&partners a prednášali renomované advokátky JUDr. Petra Štrbová Marková a JUDr. Zuzana Hnátová a daňová poradkyňa Ing. Dorota Kosperová.
Prednáška sa začala ozrejmením základných pojmov štatutár, jeho konanie v mene spoločnosti a jeho základné povinnosti, kedy zodpovedá za škodu a kedy nie, exkurz do konkurzného práva a kedy je spoločnosť predĺžená. Podrobne prebrali tému spoločnosť v kríze a vysporiadanie nárokov a spôsob náhrad škody, možnosti zmiernenia rizika štatutára a možnosti veriteľa.
Veľa zaujímavých tém a výborne zodpovedané otázky, to všetko môžete v prípade záujmu dostať v advokátskej kancelárii dvořák//hager&partners na Cintorínskej 3/a v Bratislave.IMG_20160602_085559IMG_20160602_091816IMG_20160602_091828