Seminár – povinné elektronické schránky

Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov
Slovak Association of Small Enterprises
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, +421 918 655 134
samp@admin.samp-msp.sk; www.samp-msp.sk

Vás pozýva na seminár
Povinné elektronické schránky
dňa 13. decembra 2016 ( utorok ) o 11:00 hod.

Lektor : JUDr. Antónia Ambrózyová
Miesto konania: Drieňová 37, Bratislava – Ružinov, reštaurácia Planétka

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 25,- EUR, ostatní: 40,- EUR
Po prihlásení Vám bude zaslaná faktúra

Program seminára:
Povinná aktivácia elektronickej schránky
 Zákonná úprava- vybrané ustanovenia
 Na čo slúži elektronická schránka?
 Kto je povinný aktivovať elektronickú schránku?
 Čo je potrebné k povinnej aktivácii elektronickej schránky?
 Ako postupovať pri aktivácii elektronickej schránky?
 Potrebné návody/ video-návody pre prácu s elektronickou schránkou
• správa priečinkov
• oprávnenie iných osôb
• neúčinnosť doručenia
 Používanie modulu „Všeobecná agenda“
 Používanie modulu „Nájsť službu“
 Diskusia

Kontakt: Tel.: 02/4342 2425, 0908 219 568, e-mail: samp@admin.samp-msp.sk

Poplatok zahŕňa občerstvenie a školiaci materiál.