Prvé zasadnutie Rady vlády SR na podporu exportu a investícií

Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov sa zúčastnila prvého zasadnutia Rady vlády SR na podporu exportu a investícií, ktoré sa konalo dňa 15. marca 2017 v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.

Zasadnutie viedol pán minister Miroslav Lajčák spolu so štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva s pánom Rastislavom Chovancom.

Zasadnutia sa zúčastnili prezident SAMP pán Vladimír Sirotka spolu s členom prezídia pánom Petrom Andrišinom. Prezident SAMP predstavil Materiál na podporu exportu a investícií, ktorý bol výsledkom pracovnej skupiny pre túto oblasť zriadenej, zostavenej ad hoc z členov SAMP v spolupráci s členmi iných podnikateľských organizácií (PAS, SAF, SŽK, APZ, SBA, SARIO).

Materiál je členený do dvoch častí a to:
I . poznatky z analýzy malého, stredného podnikania (MSP), súčasný stav, konkrétne príklady prieskumu

II. návrhy a námety z analýzy

Pevne dúfame, že aspoň niektoré návrhy, námety z analýz budú podnetom diskusií na Ministerstvách a prispejú k zlepšeniu podmienok exportu a investícií aj pre MSP.

Všetkým členom pracovnej skupiny patrí veľká vďaka za skvelú spoluprácu.