Tlačová konferencia k byrokracii 29.9.2017

Foto ZK 3

SAMP, INESS a Centrum lepšej regulácie na na TK prezentovali niektoré byrokratické prekážky v podnikateľskom prostredí, ktoré napriek snahám a aj prijímaným opatreniam pretrvávajú. Prezident SAMP, Ing, Sirotka prezentoval problémy, ktoré spôsobuje uplatňovanie rozšíreného systému závislých osôb pri transférovom oceňovaní v rodinných podnikoch, najmä medzi rodičmi a deťmi, napr. pri pôžičke, prenechaní časti rodinného majetku  na podnikanie dieťaťu a pod. keď sa musia zisťovať ceny v mieste a čase obvyklé ako pre iné (nezávislé) subjekty, vypracovávať dokumentácia, cenové analýzy a pod.

Zaujímavé video k prezentácii byrokracie:

http://tv.hnonline.sk/kategorie/aktualne-videa/39a67418-e298-4d9d-9aa0-b5123452a40c/byrokracia-na-slovensky-sposob-analytici-v-bratislave-rozprestreli-papieroveho-hada-na-znak-protestu