Prieskum RP a príprava akcie k 100 a 25 výročiam vzniku ČSR, ČR a SR 16.08.2018.

Dňa 16.08.2018 sa v Bratislave zišli zástupcovia Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) a Asociace malých a středních podniků a živnostníků  ČR. (AMSP ČR).

Organizácie zhodnotili vzájomnú spoluprácu na realizácii 1. Medzinárodnej konferencie, V4 venovanej MSP a rodinnému podnikaniu v hospodárskom priestore EU konanej dňa 8.11.2017 v Bratislave a Medzinárodnej konferencii k MSP a nástupníctvu v rodinných podnikoch, konanej dňa 30.1.2018 v Prahe. Konferencie poukázali na viacero otázok, ktoré je potrebné riešiť v súvislosti s postavením a fungovaním Rodinných podnikov vo vzťahu k súčasnej legislatíve.

Malé a stredné podnikanie, obzvlášť rodinné podnikanie považujeme za pilier hospodárskej a sociálnej stability. Na Slovensku je v súčasnosti registrovaných cca 330 tisíc podnikajúcich Fyzických osôb a cca 220 tis. Právnických osôb. Veľa s týchto subjektov je rodinného charakteru.

SAMP a AMSP ČR sa dohodli, že prvé výsledky prieskumu budú prezentované na spoločnom „Stretnutí českých a slovenských rodinných firiem“ 14.11.2018 v Bratislave za účasti zástupcov vlád ČR a SR a akademickej obce ako podujatie k 100. výročiu vzniku ČSR a 25. výročiu vzniku ČR a SR. V obidvoch krajinách  existujú a pretrvávajú živé a úzke rodinné vzťahy väzby a činorodé vzťahy rodinných podnikov.

Čítaj viac: Tlačová správa Tlačová správa 16.8.2018