Priesku stavu rodinného podnikania SAMP, rok 2018 rokom RP – dotazník

Riešenie otázok postavenia RP a podmienok jeho fungovania v súčasnej legislatíve, vyvolalo potrebu uskutočnenia prieskumu tejto problematiky v SR.

 1. V tejto súvislosti sme v rokoch 2017 – 2018 uskutočnili:
 • Prvú medzinárodnú konferencia V4 k problematike MSPaŽ v hospodárskom priestore EÚ 8.11.2017 v Bratislave, v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, pod záštitou predsedu vlády SR, Roberta Fica. Konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia sesterskej organizácie, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR“ (ASMSP ČR).
 • Následne ASMSP ČR usporiadala medzinárodnú konferenciu k RP a následníctve v RP pod záštitou predsedu vlády ČR, Andreja Babiša2.2018 v Prahe. Konferencie sme sa zúčastnili a uzatvorili spoločné memorandum o spolupráci. (príloha č. 2).

Na základe, tak povediac „spoločenskej objednávky“ prijala  SAMP úlohu, takýto prieskum uskutočniť a čiastočne ho realizovala v rokoch 2014 a 2016.

 1. Problematika a niektoré dieľčie závery prieskumu a návrhy boli okrem iného aj predmetom rokovaní napr.:
 • Spoločnej odbornej vedeckej konferencie EU Bratislava a SAMP pod záštitou rektora EU BA a prezidenta SAMP 10.5.2016,
 • Myšlienky a návrhy prieskumu boli prezentované aj poslancom NR SR na konferencii v rámci programu „Rok rodiny“ 13.5.2015, konanej pod záštitou podpredsedníčky NR SR.
 • Medzinárodnej vedeckej konferencii k podnikateľskému prostrediu organizovanej VŠEM VS v r. 2016, 2017.
 • Vedeckej konferencie „Okrúhly stôl Rodinného podnikania“ za účasti podnikateľov, členov výboru NR SR pre hospodársku činnosť a akademickej obce 2016.

2. K plneniu úlohy prieskumu podmienok RP na Slovensku SAMP uzatvorila spoluprácu s univerzitami:

 • Spoločné memorandum o spolupráci medzi SAMP a Ekonomickou univerzitou v Bratislave.
 • Vysokou školou ekonomiky a manažmentu verejnej správy.
 • Paneurópsku vysokou školou v Bratislave (PVŠ).
 • Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR“

3.  SAMP spracovala návrh dotazníka, ktorý bol s univerzitami konzultovaný a dopracovaný a do prieskumu sú zapojení  aj študenti uvedených univerzít.

4. Výsledky z prvej etapy prieskumu by mali byť prezentované na plánovanom spoločnom stretnutí SAMP a AMSP ČR novembri 2018 k 100.  výročiu vzniku ČSR a 25. výročiu vzniku ČR a SR.

Dotaznik SAMP 40 vzor 

Čítaj viac: Dotazník je anonymný. Prosíme kolegov, kolegyne,  pôsobiace v rodinnom podnikaní, ak súhlasíte, pre lepšie identifikovanie problémov v RP, vyplniť vyplniť dotazník a zaslať na adresu SAMP. Každému, kto nám dotazník zašle, spätne poskytneme určite zaujímavé údaje o stavu RP na Slovensku.