Martin
Kontakt: Ing. Milan Hruška, Priehradná 22, 036 08 Martin – Priekopa
Tel.: 043/428 69 89, e-mail: milan.hruska@pobox.sk

Piešťany
Kontakt: v riešení

Prešov
Kontakt: Ing. Hedviga Vadinová, Tkáčska 6507, 0800 01 Prešov
Tel.: 051/773 37 96, e-mail: eduko@eduko.sk

Trnava
Kontakt: Zuzana Baranovičová, J. G. Tajovského 9, 917 08 Trnava
Tel.: 033/552 20 72, baranovicova.zuzana@gmail.com

Skalica
Kontakt: Ing. Jaroslav Ružička ,Potočná 29, 909 01 Skalica
Tel.: 034/6644342, e-mail: ruzickahome@gmail.com

Trenčín
Kontakt: Anna Némethová, Ulica k Dolnej stanici 20A, 2.posch. Trenčín
Tel.: 032/65 55 325, e-mail: anna.nemethova@tnos.tsk.sk

Zvolen
Kontakt: v riešení

Žilina
Kontakt: Vladimír Randa, Štúrova 4, 010 01 Žilina
Tel: 041/5626274, e-mail: randaaspop@randa.sk

Banská Bystrica
Kontakt: Ing. Dušan Kováč, Banská Bystrica
Tel: 0905 644 610, e-mail: bbexpo@bbexpo.sk

Detva
Kontakt: Vladimír Remeselník, Kriváň 415, 962 04 Detva
e-mail: vladimirremeselnik@gmail.com

Skalica
Kontakt: Ing. Vladimír Šimonovič, Vrádište 166, 908 49 okres Skalica
E-mail: v.simonovic@stonline.sk

Prešov
Kontakt: Ing. Vadinová Hedviga

Tel: 0905 603 247, e- mail: eduko@eduko.sk

Bardejov

Kontakt: v riešení

Štúrovo
Kontakt: Ing. Ondrej Mokoš, Sv. Štefana 36, 943 01 Štúrovo