Rokovanie NR SR

21.9.2016 rokovanie v NR SR na klube SNS. Z iniciatívy predsedu NR SR sa Ing. Vladimír Sirotka, CSc.  za SAMP zúčastnil rokovania v NR SR na klube SNS o aktuálnych legislatívnych zmenách zákonov. Rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia SŽK. SAMP konzultovala pripravované návrhy zmien na Ministerstve zdravotníctva SR, MPSVaR SR,  MF SR a MK SR. [ … čitaj viac … ]

Konzultácie na MF SR

24.8.2016 rokovanie na MF SR k legislatíve Zúčastnili sme sa konzultácií o paušálnych výdavkoch na MF SR . Našu organizáciu zastupovali Ing. Vladimír Sirotka,CSc, a Bc. Katarína Danajovičová. Predniesli sme naše návrhy legislatívnych zmien a to hlavne : 1. Navrhli sme zrušiť daňové licencie Právnických osôb 2. Paušálne výdavky (PV) : limit na uplatnenie PV [ … čitaj viac … ]

Konzultácie na MPSVaR

23.8.2016 rokovanie na MPSVaR k legislatíve   prebehli konzultácie   k návrhu Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na roky 2016 až 2020 a programu jej realizácie, na ktorých sa zúčastnili a k danému návrhu vzniesli naše pripomienky: Ing. Vladimír Sirotka CSc, Ing. Peter Andrišin  a Bc. Katarína Danajovičová Navrhli sme: Pre [ … čitaj viac … ]

Konzultácie na MZ SR

10.8.2016 rokovanie na MZ SR legislatíve (k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej [ … čitaj viac … ]

Konzultácie na MK SR

11.5.2016 rokovanie na MK SR Predložili sme stanovisko SAMP k návrhu zvýšených platieb za Rozhlasové a TV vysielanie (koncesné poplatky): 1. Návrh uvažuje s platbami zamestnávateľov v závislosti od počtu zamestnancov. Toto je duplicitné spoplatnenie úhrad RTVS. Zamestnanec uhrádza platby v svojej domácnosti. Nesúhlasíme s uplatňovaním tohto princípu. Jedná sa v podstate o platbu za [ … čitaj viac … ]

Novela zákona č. 340/2012 Z.z. , úhrada RTVS – vyjadrenie.

Vec: Novela zákona č. 340/2012 Z.z. , úhrada RTVS vyjadrenie. Vážený pán generálny riaditeľ, v rámci pripomienkového konania predkladáme stanovisko SAMP k pripravovanej novele, tlmočené na dnešnom rokovaní na MK SR: 1. Návrh uvažuje s platbami zamestnávateľov v odvislosti od počtu zamestnancov. Tento princíp potvrdzuje duplicitné spoplatnenie úhrad RTVS. Zamestnanec uhrádza platby v svojej domácnosti. [ … čitaj viac … ]