Pripomienky k zákonu o podpore MSP

 Pripomienky Návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona č. 321/2014 Z. z. Základné informácie materiálu Typ materiálu: zákon Legislatívna oblasť: Iné právo Dátum vytvorenia: 2. 9. 2015 Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné [ … čitaj viac … ]

Hlasujte a podporte 10+10 návrhov na zlepšenie podnikateľského prostredia MSP a živnostníkov

Slovenská asociácia malých podnikov Slovak Association of Small Enterprises Drieňová 37, 821 02 Bratislava, t: 02/43422425, 0918 655 134 samp@admin.samp-msp.sk; www.samp-msp.sk; 10 návrhov na zlepšenie podnikateľského prostredia MSP a živnostníkov Materiál vznikol na základe prieskumu a podnetov širokej podnikateľskej verejnosti, realizovaný SAMP dňoch 11.6 až 19.8.2014.   I. Zníženie administratívnej záťaže 1. Zaviesť systém „Živnostenských [ … čitaj viac … ]

Stretnutie na Ministerstve Financií

20.2.2014 sa naši zástupcovia stretli na MF SR na rokovaní s pracovníkmi odboru nepriamych daní. Delegáciu SAMP ktorú viedol prezident SAMP, Ing. Vladimír Sirotka, CSc., tvorili členovia prezídia SAMP, Ing. Viera Vašicová, Ing. Katarína Marynčáková, Eva Darášová, a Ing. Stanislav Vašica. Na rokovaní sme predložili súbor praktických pripomienok ku Kontrolnému výkazu DPH a  poznatkov z [ … čitaj viac … ]

Dotazník k podnikateľskému prostrediu – vyhodnotenie

Dotazník k podnikateľskému prostrediu – vyhodnotenie Prieskum hodnotenia opatrení Európskej charty pre malé podniky zo strany malých podnikov. V Lisabone sme stanovili pre Európsku úniu cieľ, aby sa stala najkonkurenčnejšou a najdynamickejšou ekonomikou na svete založenou na vedomostiach, ktorá je schopná zabezpečiť udržateľný hospodársky rast, viac a lepších pracovných miest a väčšiu sociálnu súdržnosť. Malé [ … čitaj viac … ]

Opatrenia Slovenskej asociácie malých podnikov na zlepšenie podnikateľského prostredia MSP

Slovenská asociácia malých podnikov Slovak association of small enterprises Drieňová 37, 821 02 BratislavaTel.: 02/43422425, fax: 02/43330925, Mo: 0918655134, www.samp-msp.sk; samp@admin.samp-msp.sk; Opatrenia Slovenskej asociácie malých podnikov na zlepšenie podnikateľského prostredia MSP (11. Snem SAMP 3.5.2012) Návrh tém na riešenie v spolupráci s vládou SR na roky 2012 – 2016 Opatrenia boli prerokované prezídiom SAMP a [ … čitaj viac … ]

Zverejňujeme námety, ktoré sme poslali v rámci pripomienok k návrhu Partnerskej dohody

Slovenská asociácia malých podnikov Slovak association of small enterprises Drieňova 37, 821 02 Bratislava, Tel: 02/43422425, 0918 655 134 e-mail: samp@admin.samp-msp.sk, www.samp-msp.sk; Námety k Partnerskej dohode. Materiál je analyticky veľmi dobre spracovaný. Z pohľadu problematiky Malého a stredného podnikania (MSP) považujeme za potrebné v dokumente a návrhoch na riešenie akcentovať: Východzí postulát: MSP je nosným [ … čitaj viac … ]