Odhalenie chýb v zaslanom kontrolnom výkaze

Nové informačné materiály V časti Infoservis sme doplnili informáciu o odhalení možných chýb v zaslanom kontrolnom výkaze a o spôsobe ich opravyhttps://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/dph/2014/2014_10_27_Chybovy_protokol_dopl.pdf?utm_source=Externy&utm_campaign=be547649fc-Interny_1_1010_4_2013&utm_medium=email&utm_term=0_3e454e6931-be547649fc-111973505  

Aj Vaša firma môže byť SHS

Aj Vaša firma môže byť SHS TRENČÍN – 01. 08. 2014: Schválený hospodársky subjekt (slovenská skratka SHS, anglická verzia AEO – Authorised Economic Operators) je prestížne označenie subjektu, ktoré preukazuje, že jeho držiteľ je bezpečným článkom medzinárodného dodávateľského reťazca v medzinárodnom obchode. K vydávaniu tohto osvedčenia sa pristúpilo na základe potreby zlepšenia bezpečnosti medzinárodného obchodu [ … čitaj viac … ]

Tlačová správa Úspešné zavedenie kontrolného výkazu DPH

Tlačová správa Úspešné zavedenie kontrolného výkazu DPH BRATISLAVA – 16. 04. 2014: Finančná správa spárovala milióny transakcií, ktoré získali na základe údajov v kontrolnom výkaze DPH (KV DPH). Analytické nástroje poukázali na stovky firiem, kde je opodstatnené začat kontrolu. Podozrivých transakcií je takmer dva milióny. Platitelia DPH za prvé dva mesiace poslali na finančnú správu [ … čitaj viac … ]

Memorandum medzi podnikateľmi a finančnou správou

Memorandum medzi podnikateľmi a finančnou správou BRATISLAVA – 28. 03. 2014: Finančná správa bude užšie spolupracovať aj so Slovenskou asociáciou malých podnikov (SAMP). V tomto duchu podpíšu memorandum o spolupráci. Prvou aktivitou v rámci užšej spolupráce bolo školenie ku kontrolnému výkazu DPH, ktoré poskytla finančná správa podnikateľom. Memorandu zakotví bližšiu spoluprácu najmä v oblastiach: metodických [ … čitaj viac … ]

Tlačová správa Posledný týždeň na podanie daňového priznania

Tlačová správa Posledný týždeň na podanie daňového priznania Bratislava – 24. 03. 2014: Občanom aj firmám ostáva posledných 7 dní na podanie daňového priznania na daň z príjmov za minulý rok v riadnom termíne. Finančná správa z tohto dôvodu predĺžila úradné hodiny aj pracovnú dobu call centra. Termín na podanie daňového priznania je posledný marcový [ … čitaj viac … ]

Daňové úrady predĺžia úradné hodiny

Daňové úrady predĺžia úradné hodiny Bratislava – 19. 03. 2014: Posilnené podateľne a dlhšie otvorené daňové úrady. Finančná správa sa aj tento rok pripravila na najväčší nápor pri podávaní daňových priznaní na daň z príjmu za rok 2013. To treba podať a daň zaplatiť do 31. marca 2014. Daňové úrady (vrátane pobočiek a kontaktných miest) [ … čitaj viac … ]