Právnické  osoby ( PO ) :
Obchodné meno IČO Sídlo Kontaktné údaje
ASOCIÁCIA SPRÁVCOV REGISTRATÚRY 37922190 M.R.Štefánika 310972 71 Nováky Tel.:046/54 61 266e-mail:predseda@asrsr.sksekretariat@asrsr.sk
AD ACTA SR, s.r.o. 36344249 M.R.Štefánika 310 Tel.:046/54 61 266e-mail:adacta@stonline.sk
31928366 Švermova 1960 01 Zvolen  Ing.Celinský- 0905/328 021 Tel:045/53 66 044e-mail:cvtt@cvtt.sk
ROUZZ – Marián Ivanov 11753897 Pod Párovcami 56921 01 Piešťany Tel:033/7628128e-mail:rouzz@rouzz.sk
Slovenský cech informatiky, účtovníctva a manažmentu- SCIUM 31769934 Drieňová 37,821 02 Bratislava Tel:02/ 43 33 09 30e-mail:actoris@actoris.sk
Cech elektrotechnikov Slovenska 30788501 Račianska 22/A Tel:02/623 10 829e-mail:kesegh@chello.sk
Slovenská asociácia podnikových financníkov SAF 31769667 Radnicné nám. 4821 05 Bratislava  Tel:02/ 4363 5667e-mail:kancelaria@asocfin.sk
Cech zváračských odborníkov Botanická 49917 08 Trnava Tel:033/ 5522 265e-mail:jasenak@chello.sk
Klub rómskych podnikateľov Slovenskej republiky 31785590 Neresnícka cesta 20960 01 Zvolen Mgr. Ladislav Fízik , Tel: 0902/963 722e-mail:romabusines@pobox.sk
Združenie žien Slovenska 31796303 Šafárikovo nám. 4811 02 BratislavaPoštová adresa:Švermova 39, 960 01 Zvolen e-mail:zzszvolen@gmail.comzzs@zzs.sk
Mária Trenčíková  Tel.0905/403 354, e-mail:mtrencikova@connected.sk
37950959 Tajovského 51/HBanská Bystrica Tel:0905/885265e-mail:jan.madac@kopernikus.skjanmadac@gmail.com
Asociácia súkromných škôl a školských zariadení 30815312 Borinská 23841 03 Bratislava Mgr. Lubomír Sloboda , Tel:02/ 6453 6284-9,0905/649 808e-mail:lubkos@liberta.sk
AUTO ROTOS – ROZBORA s. r. o. 35918519 Racianska 184/B831 05 Bratislava sekretariat@auto-rotos.sk02/ 4487 2669Anton Rozbora0903/434 636, riaditel@auto-rotos.sk
ET Slovakia, s.r.o.-Štefan Fischer 31361439 Jasovská 39851 07 Bratislava Tel:0905/ 606 307,02/43415355e-mail:etslovakia@stonline.sk
Slovenská spolocnost pre manipuláciu s materiálom – logistika -SSMM-L 37851594 Pod Párovcami 56921 01 Pieštany Tel:033/7628128

e-mail:rouzz@rouzz.sk;

36 760 951 CSA 25, Banská Bystrica, PSC 974 01 Slavka SeleckáDIC: 202 236 0549ICDPH: SK 202 236 0549info@cus.sk;048/4113475Mo: 0918/ 780 129T-Mo: 0904/ 921 855
COMM-PASS, s.r.o.Ing. Marián Minárik 36357855 Medzilaborecká 19, 821 01 Bratislava Tel:0907/400 392e-mail:minarikm@compass.sk
Tooltrade, s.r.o.-Ing. Vladimír Šimonovic 36241164 Vrádište 166,908 49 Vrádište Tel:0905/170798 e-mail:v.simonovic@stonline.sktooltrade@stonline.sk
EC MCA, s.r.o.Ľudovít Gábor 36761800 Dolná 5, 927 01 Šaľa Tel:0905/612639Fax: 031/7713519e-mail.ecmca@ecmca.sk
GALAXIS NADATION AG HOLDING s.r.o. 44517190 Dolná 5, 927 01 Šala Tel:0905/612639Fax: 031/7713519e-mail:ecmca@ecmca.sk
Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikatelov Slovenska Krížna 52,821 08 Bratislava Tel/fax:02/556 45 665,02/50215 215e-mail:email:zvpas@orangemail.sk
Kocárik – 0903/756 587
e-mail:kocarik.v@mail.t-com.sk
STAV- KOMPT Slovakia, s.r.o. 36471771 Šebastovská 4,080 06 Prešov Tel: 051/7494180Fax:051/7494181Mobil:0907/922 441e-mail: stav-komptslovakia@stonline.sk
31 619 801 A. Hlinku 2, 02201Cadca Tel: 041/4335138Fax:041/4335138Mobil:0903 830 022e-mel:kucak@strojarskavyroba.sk
36 367 354 Karadžicova 8, 821 08 Bratislava Ing,Karol Hudec Tel:02/321 411 11Fax: 02/321 4 11 99
e-mail: karol.hudec@bmwgroup.com
 DOZEN, s.r.o.  45 582 009  Keltská 1A, 851 10 Bratislava Ing.Peter Andrišin tel. 0907 735397
e-mail: info@dozen.sk
FLORIPLAST, s.r.o.Tatiana Hebelková- konateľ spoločnosti 34123067 Hadovská cesta 5, 945 01 Komárno Tatiana HebelkováMobil: 0905/ 226 531Fax:035/ 77 41 643
e-mail: floriplast@stonline.sk
MIKOV Skalica, spol. s.r.o. 36267881 Dr. G. Schaefflera 12, 909 01 Skalica Ing. Štefan MišaTel: 034/6648928Fax: 034/6601114 e-mail:smisa@mikovskalica.sk
MEBA, s.r.o. 34106201 Kútniky 55,929 01 Dunajská Streda Ing. Ladislav Melčický Mob.:0903/473 408e-mail: mebads@mail.t-com.sk
Daniela Drobná DOLCETA 34540962 Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava Tel: 02/63 826 957Mobil: 0905/923 284e-mail:daniela.drobna@gmail.com
42158621 Nová 175/13919 35 Šúrovce Miroslav Olah – predseda Tel: 033/5595346e-mail: schylo@gmail.com
SUZ spoločnosť údržby,výroby a montáži podnikov chem.,fermac. a pap. priemyslu SR 30846803 Pionierská 15 Bratislava 831 02 Ing. Vendelín Iro prezident SUZ ,Mob: 0905234 433e-mail:vendelin.iro@suz.sk
SOFTIP,a.s. 36785512 Business Center Aruba , Galvaního 7/D,821 04 Bratislava Tel:048434 0111,e-mail:softip@softip.sk ;
APF Services,s.r.o. 47474289 Martinengová 24 , 811 02 Bratislava Mob: 0905 449 976, e-mail: gramer@apfservices.sk
AMA Gastro ,s.r.o. 36645520 SNP 9,927 01 Šaľa Mob: 0903 213 957, e-mail:info@cardinalsala.sk
Advokátska kancelária Kovár a partneri,s.r.o. 35789697 Vajnorská 8/A ,831 03 Bratislava Tel:02/55568213, e-mail:kovar@akkovar.sk
Business for Breakfast Slovakia s.r.o. 46831932 Tomášiková 17, 821 09 Bratislava Mob: 0903 723 736 e-mail: juraj.bais@bforb.sk
AS3 Asociácia správcov a správcovských spoločnosti 42280893 Ružová Dolina 17 , 821 08 Bratislava Mob:0903522083, e-mail: ostrihonova@as3.sk
BIO OIL Development s.r.o.&co.,k.s. 44315911 Piešťanská 3, 917 01 Trnava Mob:0903 603 321 ,e-mail: vg@bio-oil.biz
FRAIS Inštitút zdravia a krásy 44371527 Radlinského 2 , 811 07 Bratislava Tel:02/52 444 022
Prospekt,s.r.o. obchodná a stavebná činnosť,nakladná doprava 36398713 Vysokoškolákov 2 01 008 Žilina mob:0905 614 570,e-mail:prospektsro@zoznam.sk
Go Create performance s.r.o. Import,distribucia ,veľkoobchod,maloobchod, edukačná činnosť 46865527 Trojičné námestie 13 821 06 Bratislava mob:0915 851 449,e-mail:ceo@go-create.sk
Euler Hermes SA,pobočka poisťovne z iného členského štátu – poistenie pohľadávok  47233818  Plynárenská7/A 821 09 Bratislava  Tel:02/582 809 45. e-mail: kristina.kutkova@eulerhermes.com
 ergia,s.r.o.  energetické poradenstvo  31349315  Zálužická9

820 01 Bratislava

 mob:0905 509 719,e-mail:jj6suchy@gmail.com
SETING Bratislava spol.s.r.o., montáž opravy revízie plynových a tlakových zariadení 30197778 Vranovská6

851 01 Bratislava

Tel:02/638 102 51, e-mail: seting@seting.sk
 Verlag Dashöfer  35730129  Železničiarska 13
Bratislava
 http://www.dashofer.sk/0/4/kontakt/
 Finance4project, s.r.o.  50427199 Osadná 2
831 03 Bratislava
 Tel: 0905612497 e-mail: bulla@finance4project.com
Consulting & Education Partners, s.r.o. 36822302 Košická 56

821 08 Bratislava

Tel: 0903434400

e-mail: lenicka@cepartners.sk

Fyzické osoby ( FO ) :      
Meno a priezvisko ICO Sídlo Kontaktné údaje
Ladislav Kiprich 22648674 Tbiliská 1, 83106 Bratislava Tel:02/44888197, 0905264838e-mail:kiprich@centrum.sk
JUDr. Stanislav Bauer 31756077 Pribinova 25, Bratislava 811 01 Tel:53415157, 0905/264 393,e-mail: notar@notar-bauer.sk
22673776 Sputnikova 23, 821 02 Bratislava  Tel:0905893333,e-mail:ladislavfecko@centrum.sk
Baranovicová Zuzana 37272403 J.G. Tajovského 9, Trnava 917 08  Tel: 033/5522072, 0905/335097 e-mail:baranovicova.zuzana@gmail.com
Némethová Anna, 31769934 Ulica k Dolnej stanici 20A, 2.posch. Trencín 032/65 55 325
Hruška Milan, Ing. 35392215 Priehradná 22, 036 08 Martin Tel:043/428 69 890905/22 86 19e-mail:milan.hruska@pobox.sk
Vladimír Randa a spol. 10944974 01001 Žilina, Štúrová 4Žilina Tel:0905/658278041/5626274e-mail:randaaspol@randa.sk
Ing. Hedviga Vadinová 31290205 08001 Prešov, Tkácska 6507/2 Tel:0903/603247,0905/603247e-mail:eduko@eduko.sk
Ing. Vladimír Sirotka, CSc. 11682086 Drienová 37, 821 02 Bratislava Tel:02/43422425e-mail:actoris@actoris.sk;
Ing. Vladimír Sirotka – 40014681 Drienová 37, 821 02 Bratislava Mob:0905/429 010e-mail:vlado@actoris.sk
Martin Mocko 40229556 Rovniankova 6, Bratislava 851 02 Mob:0905/636796e-mail:martinmocko@vzdelavanie.net
Ing. Pavel Hatala 31346610 V záhradách 8, Bratislava 82104 Tel:0905/605 3310949/564 932e-mail:hapax@stonline.sk
Tibor Gazdag – GaNet 40186016 Miškovecká 9, Košice 040 11 Mob:0905/454415

e-mail:ganet@post.sk

Ing. Gabriel Kuchár-JOVENTA 33810991 Slnečná c.2,831 03 Bratislava Tel:02/44250546Fax:02/44250546, e-mail:joventa@chello.sk
Ing. Marek Nikel 41273427 97665 Bacúch 451 048 /618 3921Fax: 048 /618 39200908/916 408,e-mail: Euro_pro@stonline.sk
Ing. Igor Schmidt 40700704 Klincová 15821 08 Bratislava 55410095Fax:554100950905/609 799e-mail:igor.schmidt@stonline.sk
Vladimír Remeselník- Propenta 10918833 Kriván 415962 04 Mobil: 0907 /227 834vladimir.remeselnik@kopernikus.skvladimirremeselnik@gmail.com;
Ing. Viera Vašicová – ESPO 34250387 Farského 1685101 Bratislava  e-mail:vasicova@chello.sk
Silvia Pinterová Bratislava e-mail:silvia.pinterova@centrum.sk
Ing. Eva Drozdová 36730360 Mierová 38, Bratislava 821 05 Mobil: 0907/ 213 322, e-mail:evadrozdova@centrum.sk
Elena Gerbelová 34271091 Šafárikova 18Trenčín 911 01 Tel: 032/ 658 2582e-mail:
Marta Bošanská 30704383 Mníchova Lehota 59, 913 21 Tel: 032/ 6486184e-mail:martabosanska@mail.t-com.sk
Marta Fabušová 33185468 J. Halasu 22, Trencín Tel:032/e-mail:
Pokorný Jaroslav Skalica jaropoky@r24.roburnet.sk;
Ing. Emil Blicha Súkromná stredná odborná škola ELBA 36065161 Smetanova 2,080 05 Prešov Tel/fax: 051/77 14 999e-mail: skola@skolaelba.sk;emilb@skolaelba.sk
Ing. Ondrej Mokoš Súkromná obchodná akadémia 36065161 Sv. Štefana 36, 943 01 Štúrovo Tel/fax: 036/7511 290 Mo: 0905/250 749e-mail: mokos@1soa-sturovo.sk
Mgr. Mária Krušková 36065161 Chmelova 76, Becherov 086 35 Mob: 0903/612 254e-mail: mkruskova@centrum.sk
a_set, s.r.o. 35 846 623 Jaskový rad    215, 831 01Bratislava Ing. Iveta Uhrová, výkonná riaditeľka Tel.:02/44640172-3e-mail:iveta.uhrova@a-set.sk
NETFINACIE, s.r.o. 36653322 Radničné nám.1,90201Pezinok Vladimír  Kožuch, konateľ Tel.:e-mail: info@netfinancie.sk
DAST, s.r.o. 31571816 Slávnica 201854 Ing. František Strhák ml.Te.:042/4493181,4493190e-mail:dast@nextra.sk
Energetická certifikácia budov, s.r.o. 44297149 Estónska 26  821 06Bratislava Ing. Vladimír Blažiček, konateľ, Mob.: 0915 714285e-mail:vladimir.blazicek@gmail.com
SOLARVOLT, s.r.o. 45428425 Bellova 25831 01Bratislava Ing. Dušan Sirotka, konateľ Tel.:0915 404 440e-mail:info@energiaslnka.sk
Viera Marivičová-BSS 47525711 gen.Svobodu 2485/39 Snina 06901 Viera Mariničová  Tel: 057/2028904e-mail: marinic.jozef@bss-sv.com
Ing. Gabriela Imrichová-EKOP 33168989 Kráskova 4 Trenčín 911 01 Gabriela Imrichová, Tel:032/7444 944e-mail: imrichovaekop@gmail.com