PARNERI


Pri získavaní ďalších informácií o činnosti asociácie, jej aktivitách a možnej pomoci z jej strany je možné sa obrátiť na regionálne kancelárie SAMP.