Prihlasujem sa za člena Slovenskej asociácie malých podnikov. Dňom získania členstva sa zaväzujem dodržiavať stanovy ako i iné záväzné normy asociácie. Prajem si aktívne spolupracovať s členmi asociácie, dostávať prednostne informácie a podieľať sa na zlepšení podnikateľského prostredia v Slovenskej republike.

Vyberte jednu z možností*
Fyzická osobaPrávnická osobaZväz alebo spoločenstvo

Vaše meno a priezvisko (obchodné meno)*

Vaša adresa*

Kontaktná adresa**

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel:*

Fax:

Váš email*:

Prevažujúci druh činnosti

* povinná položka
** vyplniť v prípade ak je iná ako "Vaša adresa"

Členské pre fyzické osoby 80 €, právnické osoby 160 € a pre zväzy a spoločenstvá 360 € prosíme uhradiť na číslo účtu SAMP
IBAN: SK11 0900 0000 0001 7627 2085
VS: IČO
KS: 0558

S členstvom súhlasím

captcha