Seminár- NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMU 10.12.2014

logo-samp-maleVás pozýva na odborný seminár k nanajvýš aktuálnej téme

                                         NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMU

                                        k 1.12.2014 a 1.01.2015

seminár realizovaný v rámci plnenia memoranda o spolupráci s finančnou správou SR

Termín konania:  10.12.2014 -streda o14:00 hod- 18:00 hod

Miesto konania: Drieňová 37  Bratislava. Dom podnikateľov

                                        seminárna sala reštaurácia Planéta

Lektorka:               Ing. Daniela Miháliková

                                      Finančná správa SR

13.30 – 14.00 Registrácia
Program:
– Pomerné uplatňovanie výdavkov na základe % pomeru užívania na podnikanie,
špecifiká
– Nové limity vstupnej ceny dlhodobého majetku (osobné automobily)
– Zmeny odpisových skupín a odpisovanie dlhodobého majetku, pokračovanie odpisov,
– Zmeny odpisovania pri leasingu
– Zavedenie povinnosti zahrnutia neodpočítanej DPH u daňovníka, ktorý uplatňuje
– nárok na jej odpočítanie koeficientom do vstupnej ceny hmotného a nehmotného majetku.
– Zmena spôsobu zahrnovania paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávok, zmluvnej pokuty, poplatkov z omeškania a úrokov z omeškania do základu dane.

15.45 – 16.00 Prestávka (Priebežné občerstvenie)

– Úprava výpočtu preddavkov na daň fyzickej osoby tak, aby daňovník platil preddavky na daň len z príjmov podľa § 5 a 6 zákona, ktoré majú charakter pravidelne vykonávanej činnosti.
– Zavedenie zrážkovej dane u farmaceutických spoločností z peňažných plnení poskytovaných lekárom
– Nepeňažné plnenia, poskytované zamestnancom
– Daňové licencie pre právnické osoby, umorovanie straty
– Rozšírenie povinnosti vedenia evidencie tržieb v elektronickej registračnej pokladnici.
– Diskusia, otázky
– Večera

Účastnícky poplatok: 50 € plus DPH , členovia SAMP 30 € Poplatok na základe záväznej prihlášky môžete uhradiť aj v hotovosti pri prezentácii.