Konferencia 30.10.2014 k Systému odvodov na zdravotné a sociálne poistenie a Zakonník práce,

Slovenská asociácia malých podnikov Slovak association of small enterprises   V spolupráci s Ministerstvom práce,sociálnych vecí a rodiny pod záštitou štátneho tajomníka Jozefa Biuriana  a štatného tajomníka Branislava Ondruša   Vás pozýva na 3. KONFERENCIU k aktuálnym zmenám legislatívy: Zákonníka práce, Systému odvodov na zdravotné a sociálne poistenie 2014-2015 Podpory zamestnávania v oblasti malých a [ … čitaj viac … ]

Novela zákona o DPH

Lektor: Ing. Ľubica Kožíková Finančná správa SR Termín:   15.10.2014  o 15:00 hod                       13.11.2014  o 15:00 hod Obsah: –   Zmena miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a                       elektronických služieb nezdaniteľným osobám                      – Lehota na registráciu zdaniteľnej osoby za platiteľa dane                      – Lehota na podanie kontrolného výkazu                      – [ … čitaj viac … ]

Seminár -zdravotné odvody v spolupráci s Všeobecnou zdravotnou poisťovňou

Slovenská asociácia malých podnikov     V spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou s cieľom zvýšiť informovanosť MSPaŽ , zamestnávateľov a zamestnancov organizuje Informačný seminár k zdravotným odvodom 2.10.2014 o 9:00 hod. Program: 1. Povinnosti zamestnávateľa voči poisťovni (zmeny v legislatíve) 2. Povinnosti pri zamestnávaní cudzincov (z čl. štátov EU a iné ) 3. Ročné zúčtovanie poistného [ … čitaj viac … ]