Tlačová správa Nová podpisová politika finančnej správy

image001Tlačová správa

Nová podpisová politika finančnej správy

BRATISLAVA – 14. 02. 2014: Pre plynulé používanie zaručeného elektronického podpisu (ZEP) finančná správa odporúča podnikateľom nainštalovať si aktualizáciu podpisovej politiky. Platnosť doterajšej skončila 31. 1. 2014. Aktualizácia platí tri roky.

Predmetom aktualizácie softvéru je nainštalovanie novej podpisovej politiky na všetkých počítačoch, ktoré podnikateľ či občan používa pri podpisovaní elektronických správ a dokumentov pri komunikácii s finančnou správou.

Pokyny k elektronickej komunikácii v daňovej oblasti:
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektronicka-komunikacia-dane/ziskanie-pristupu-k-aes

Pokyny k elektronickej komunikácii v colnej oblasti:
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektr-komunikacia-clo-emcs

Predpokladom správnej funkčnosti novej podpisovej politiky je nainštalovanie komponentov z aktualizačného inštalačného balíčka, ktorý bol vytvorený pre tento účel. Inštalačný balíček si môžete stiahnuť kliknutím tu. Postup pri inštalácii odporúčame konzultovať s dodávateľom/správcom vášho softvérového vybavenia.

V prípade ďalších otázok alebo problémov súvisiacich s inštaláciou softvérových komponentov kontaktujte technický helpdesk na e-mailovej adrese: helpdesk.ekrtech@financnasprava.sk.

Viac informácii o problematike nájdete aj na:
https://www.financnasprava.sk/sk/archiv-noviniek/detail-novinky/_zmena-softverovych-komponentov

image004