Komuniké 28.04.2014 Snem SAMP

Dňa 28. apríla 2014 sa v Bratislave konal snem Slovenskej asociácie malých podnikov. Zúčastnení sa dohodli na nasledovnom prehlásení: 1. Naďalej dochádza k zvyšovaniu celkového finančného zaťaženia malých a stredných podnikov a živnostníkov. Dopady najviac pociťujú mikoropodniky, malé rodinné podniky do 9 zamestnancov. V roku 2014 zaplatí malý podnikateľ a živnostník na daniach a odvodoch [ … čitaj viac … ]

Finančná správa bude spolupracovať s SAMP

Dňa 27.04.2014 sa uskutočnilo stretnutie prezidenta Finančnej správy Františka Imreczeho a zástupcov Finančnej správy s prezidentom Slovenskej asociácie malých podnikov Vladimíra Sirotku a zástupcov SAMP a Ivana Štefanca poslanca NRSR a podpredsedu SDKÚ-DS Stretnutie bolo uskutočnené s cieľom vyjasniť si otvorené otázky okolo daňových výkazov, osobitne kontrolného výkazu DPH a ich dopadu na malých podnikateľov. [ … čitaj viac … ]

„Čo očakávame od prezidenta“

V súčasnosti sme už viac rokov svedkami obecnej devalvácie hodnôt v spoločnosti. Pritom hodnoty pracovitosti, svojbytnosti, hrdosti a spolupatričnosti, ako aj kresťanských zásad boli okrem iného tými, ktorých dodržiavanie umožnilo Slovákom, tomuto malému národu, prežiť po stáročia ťažké časy a napokon opäť vzkriesiť svojbytnosť a vlastnú štátnosť. Mám za to, že prezident, táto bezo sporu [ … čitaj viac … ]

Euro-fórum Ekonomického ústavu SAV

25.02.2014 sa uskutočnilo Euro-fórum Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied. Zmyslom stretnutia bola odborná diskusia a výmena skúseností v oblasti riešenia širokého spektra cieľov a dosahov hospodárskej politiky Európskej Únie. Diskusiu viedol Ing. Šikula, riaditeľ ekonomického ústavu SAV. Zámery Finančnej správy prezentoval Ing. Martin Kohútik z oddelenia metodiky DPH. Prezident SAMP Ing. Vladimír Sirotka, CSc., predniesol [ … čitaj viac … ]