Povinný mesačný výkaz poistného do Sociálnej poisťovne

Od 1. januára 2014 je zamestnávateľ povinný predkladať pobočke Sociálnej poisťovne Mesačný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za príslušný kalendárny mesiac už aj s uvedením dňa určeného na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca. Predložiť mesačný výkaz je povinný v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, [ … čitaj viac … ]

TOP 10 zbytočných predpisov

Vážené kolegyne,kolegovia V nadväznosti na rokovanie Prezídia SAMP 9.7.2014, si Vás dovoľujeme požiadať aby ste (z vlastnej skúsenosti) poslali návrhy najväčších (alebo ktoré za veľké pokladáte) byrokratických obštrukcií a logických nezmyslov v predpisoch a legislatíve, ktoré majú dopad na živnostníkov, malé a stredné podniky. Vyberieme 20-30, ktoré môžu byť inšpiratívne pre zameranie našej činnosti a [ … čitaj viac … ]

Doprastav najviac dlhuje bankám, čo však bude so živnostníkmi

Podľa Slovenskej asociácie malých podnikov najviac utrpia práve živnostníci či spomínané eseročky. „Suma, ktorú im Doprastav dlhuje, sa síce zdá malá, ale pre nich je to likvidačné. Za ten čas, kým sa skončí reštrukturalizácia, povedzme 2 až 3 roky, sa môže na trhu udiať všeličo. Títo malí podnikatelia navyše nestíhajú platiť splátky, dlhujú na mzdách, [ … čitaj viac … ]