K o m u n i k é 19.11.2013

K o m u n i k é

19.11.2013 sa uskutočnilo zasadanie
Prezídia Slovenskej asociácie malých podnikov,

ktoré sa okrem iného zaoberalo aktuálnymi otázkami a súčasnými návrhmi zmien legislatívy, týkajúcich sa najmä malých a stredných podnikov.

1. Prezídium vyslovuje zásadný nesúhlas s navrhovaným spôsobom zavedenia tzv. „Daňových licencií“ paušálne pre všetky podniky, ktorými budú dotknuté najmä malé podniky, ktoré sú v účtovnej strate. Vyzýva ministra financií k rokovaniu o tejto otázke s využitím dlhoročných praktických skúseností členov SAMP a jej organizácií s vedením účtovníctva malých a stredných podnikov a živnostníkov.

2. Prezídium víta vrátenie zákona o kolektívnom vyjednávaní prezidentom SR na nové
rokovanie NR SR. Prezídium nesúhlasí s uplatnením systému, keď dohodnuté opatrenia a normy medzi vládou a veľkými zamestnávateľmi by mali platiť aj pre malé podniky, ktoré podnikajú v iných ekonomických podmienkach a nie sú ani účastníci kolektívneho vyjednávania.

3. Prezídium SAMP žiada vládu SR o zavedenie odborného dialógu s predstaviteľmi malých podnikov, ktoré sú najväčším zamestnávateľom v SR, tak ako sa k tomuto zaviazala ratifikáciou Európskej charty pre malé podniky a ako to predpokladá aj „Small Business Act“. Máme spoločný cieľ, prosperitu Slovenska a posúdenie rôznych ciest a názorov na dosiahnutie tohto cieľa môže kreovaniu zmysluplných opatrení len pomôcť.

Bratislava
19.11.2013
Prezídium SAMP
Predsedníctvo Slovenského cechu informatiky, účtovníctva a manažmentu