Tlačová správa Podnikatelia sú disciplinovaní a nenechávajú si kontrolný výkaz DPH (KV DPH) na poslednú chvíľu

image001Tlačová správa

Podnikatelia sú disciplinovaní a nenechávajú si kontrolný výkaz DPH (KV DPH)
na poslednú chvíľu

BRATISLAVA – 11. 03. 2014: Stovky podnikateľov si podanie druhého kontrolného výkazu nenechali na poslednú chvíľu. Mesační platitelia DPH majú v poradí druhý kontrolný výkaz podať do 25. marca 2014. Disciplína podnikateľov sa zatiaľ vyvíja lepšie ako pri prvom podávaní KV DPH. Na podanie im zostávajú posledné dva týždne.

Podávanie kontrolných výkazov DPH za február 2014 sa začalo hneď v prvý deň mesiaca marec. 1. 3. 2014 prišlo na finančnú správu 48 kontrolný výkazov. Dva týždne pred uplynutím termínu na podanie daňového priznania na DPH a tiež kontrolného výkazu DPH máme na finančnej správe viac ako 1 600 podaných kontrolných výkazov.

Takto pred mesiacom, teda uprostred februára, bola situácia horšia – svoje kontrolné výkazy poslalo (do 10. februára 2014) len 203 firiem. Disciplína podnikateľov sa teda zlepšila osemnásobne.

KV DPH je možné poslať na finančnú správ dvoma cestami. Prostredníctvom nového portálu finančnej správy alebo prostredníctvom aplikácie eDane Java v. 2014. Tlačivo je dostupné v osobnej internetovej zóne každého prihláseného používateľa portálu. Po prihlásení je dostupné v katalógu formulárov. Je možné ho vyplniť, skontrolovať logickými kontrolami a následne odoslať na finančnú správu. Na prípadné otázky od verejnosti je pripravené odpovedať Call centrum finančnej správy. Telefónne číslo je 048/431 72 22.image004