13-ty SNEM SAMP 28.04.2014

logo-samp-male
Slovenská asociácia malých podnikov
Slovak association of small enterprises
Drieňová 37, 821 02 Bratislava Tel.: 02/43422425, www.samp-msp.sk;samp@sampmsp.sk;

         

Ing. Vladimír Sirotka, CSc.
prezident

Bratislava, 16.04.2014
Zn. 16/04/2014

VEC: Snem SAMP 2014

Vážené dámy, vážení páni, vážení kolegovia,

Slovenská asociácia malých podnikov sa trvale aktívne angažuje v procese formovania podnikateľského prostredia na Slovensku s cieľom jeho zlepšenia. Hodnoteniu tohto procesu a našej činnosti sa bude venovať aj 13-ty snem našej organizácie.

Snem delegátov Slovenskej asociácie malých podnikov

dňa 28.04.2014

v Dome podnikateľov, Drieňová 37, Bratislava – Ružinov (Klub Planéta).

Úprimne sa tešíme na stretnutie s Vami a veríme, že Vaša účasť podporí naše spoločné
formulovanie návrhov a opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia malých podnikov a živnostníkov.

Program snemu delegátov SAMP

1. 9.30 – 10.00 Prezentácia

2. 10.00 – 11.30 Pracovná časť snemu
Otvorenie snemu
1. Správa o činnosti
– aktivity SAMP
– členská základňa

2. Správa o hospodárení za rok 2013
– rozpočet na rok 2014

3. Hlavné úlohy na rok 2014/2015
– opatrenia a návrhy pre zlepšenie podnikateľského prostredia MSP

4. Uznesenie snemu

3. 11.30 – 12.00 Prestávka, občerstvenie

4. 12.00 – 14.00 Oficiálna časť snemu za účasti hostí
– Informácia o činnosti SAMP
– Vystúpenie hostí
– Diskusia
– Odovzdávanie ocenení SAMP za rok 2013
Záver

14.00 Recepcia
Tlačová konferencia