Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie roku 2015 a zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti od 01.01.2016

SAMP Vás pozýva dňa 6.2.2016 o 9,00hod. na seminár Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie roku 2015 a zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti od 01.01.2016

Lektor: Ing. Marcela Prajová

Miesto konania: Trnava, Hotel Prestige, Sladovnícka 15

Prihlášky a informácie: Zuzana Baranovičová, SAMP Trnava
Tel.: 0905 335 097, e-mail: baranovicova.zuzana@gmail.com

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 30,- EUR, ostatní: 40,- EUR

Program:

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie roku 2015
 Vymedzenie zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti
 Navýšenie nepeňažného príjmu zamestnanca
 Základ dane z príjmov zo závislej činnosti
 Nezdaniteľné častí základu dane na daňovníka, na manželku (manžela), dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, príspevky na doplnkové sporenie.
 Daňový bonus, podmienky priznania nároku na daňový bonus, preukazovanie nároku na daňový bonus
 Zamestnanecká prémia – za akých podmienok môže v roku 2015 vzniknúť nárok na priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie
 Praktické príklady vykonania ročného zúčtovania preddavkov na daň
 Tlačivá vydané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti.
 Povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce zo zákona o dani z príjmov v priebehu zdaňovacieho obdobia a po jeho skončení.

Zmeny v oblasti zdaňovania príjmov zo závislej činnosti od 01.01.2016.

Aktuálne problémy pri podávaní daňového priznania typ B za zdaňovacie obdobie roku
2015

Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzickej osoby od 01.01.2016 so zameraním na fyzickú
osobu podnikateľa

Diskusia

Počas seminára bude podávaný obed a občerstvenie – materiály budú distribuované elektronicky