Snem SAMP 26.5.2015

                                              Slovenská asociácia malých podnikov Ing. Vladimír Sirotka, CSc.            prezident   Bratislava, 05.05.2015  Snem SAMP 2015 – pozvanie Vážené dámy, vážení páni, vážení kolegovia, Slovenská asociácia malých podnikov sa trvale aktívne angažuje [ … čitaj viac … ]

Ako podporovať rodinu v 21. storočí

Dňa 13.mája 2015 sa konala konferencia,“ Ako podporovať rodinu v 21 storočí.“ pod záštitou podpredsedníčky Národnej rady SR Eriky Jurinovej. Za SAMP sa na konferencií zúčastnili  Ing. Eva Drozdová ,Ing. Peter Andrišin a Ing. Vladimír Sirotka , ktorý predniesol príspevok na tému „Rodinné podnikanie, zamestnanie a dane.“ Príspevok obsahoval:   – Koncepčný návrh zavedenia nového [ … čitaj viac … ]

Ak má Vaša spoločnosť viac ako 50 zamestnancov …

… od 1.1.2015 sa Vás týka zákon č. 307 / 2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti. Od 1.7.2015 ste podľa § 11 a 12 zákona povinní: · zriadiť interný systém vybavovania podnetov a oznámení · určiť zodpovednú osobu a/ alebo útvar na prijímanie, evidenciu a prešetrovanie podnetov a oznámení, ktorá je [ … čitaj viac … ]