I. RÁMCOVÝ OBSAH ODBORNEJ PRÍPRAVY

Obsah 4 – dňového priameho vzdelávania v rámci odbornej prípravy: 1. Zákon o VO a)  Výklad zákona (22 hodín) Výklad zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. b) Elektronické posielanie oznámení používaných vo verejnom obstarávaním (1hod. 30 minút) Prezentácia softvérovej aplikácie ZOVO na počítači s prístupom na internet. Technické požiadavky [ … čitaj viac … ]

„Zmeny vo verejnom obstarávani po novele č. 58/2011 a 158/2011, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní ….“

Prednášateľ: Ing. Anna Pribylincová Miesto: Dom podnikateľov, Drieňová 37, Bratislava Organizačné pokyny: Program: 08.30 – 09.00 – prezentácia účastníkov, 9.00 –  cca 14.30  –  školenie Účastnícky poplatok: 48 € vrátane DPH ( v cene je lektorské, školiace materiály, občerstvenie, obed). Poplatok možno uhradiť: – bankovým prevodom: č.ú.: 0634431507/0900 SLSP, úhradu prosíme preukázať fotokópiou pri prezentácii – zaplatiť priamo pri prezentácii Ďalšie informácie: Ľudmila Kostolányová, Tel.: 02/43330930,  mobil: [ … čitaj viac … ]

Základný kurz na získanie odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní (OSO)

Kurz na získanie odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní Rozsah kurzu: 4 dni Výklad zákona Prípadové štúdie Skúška (predpokladaný termín) Osnova:  3 dni: (Výklad zákona) (Elektronické posielanie oznámení) (Zelené VO) 1 deň: (Prípadové štúdie) 1 deň: (skúška) podľa termínu UVO Obsah: Získanie odbornej spôsobilosti v oblasti verejného obstarávania v zmysle zákona č.: 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.  Prihláška na kurz