Tlačová správa Kontrolný výkaz DPH

image001Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Tlačová správa

Kontrolný výkaz DPH

Bratislava – 03. 02. 2014: Mesační platitelia DPH budú tento mesiac po prvýkrát posielať na finančnú správu kontrolný výkaz DPH. Spoločne s daňovým priznaním na DPH je potrebné ho poslať do 25. februára 2014. Dvaja podnikatelia poslali kontrolný výkaz už dnes.

Kontrolný výkaz DPH sa vzťahuje na všetkých platiteľov DPH, a to v termínoch na podanie daňového priznania na DPH. Februárový termín sa teda netýka štvrťročných platiteľov, ktorí budú výkaz po prvý krát posielať v apríli 2014.

Vzor tlačiva, poučenie či metodické usmernenia k vypĺňaniu výkazu nájdu daňové subjekty na portáli finančnej správy.
Vzor:
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-formularov

Metodické usmernenie, poučenie:
https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/dane/metodicke-usmernenia

Najčastejšie otázky ku KV DPH sú rozdelené na metodické a technické:
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/kontrolny-vykaz-dph

Xsd schéma:
https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/technicke-informacie/podklady-pre-tvorcov-sw/xsd-schemy

Tlačivo je zároveň dostupné aj v osobnej internetovej zóne každého prihláseného používateľa portálu. Po prihlásení je dostupné v katalógu formulárov. Je možné ho vyplniť, skontrolovať logickými kontrolami a následne odoslať na finančnú správu. Na prípadné otázky od verejnosti je pripravené odpovedať Call centrum finančnej správy. Telefónne číslo je 048/431 72 22.

Kontrolný výkaz je jedno z opatrení boja proti daňovým podvodom, ktoré platí od 1. 1. 2014. Dôvodom jeho zavedenia je zlepšenie krížovej kontroly prijatých a vydaných faktúr u podnikateľov a zamedzenie fiktívnych daňových operácií. Finančná správa predpokladá, že vďaka kontrolnému výkazu podnikatelia v roku 2016 už nebudú musieť podávať daňové priznanie na DPH. Teda sa im zníži administratívna záťaž.